องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.nongyakhao.go.th

 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม [ 3 เม.ย. 2566 ]37
2 ประกาศสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่าง [ 3 เม.ย. 2566 ]38
3 การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]33
4 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการในระบบแท่ง [ 10 ก.พ. 2566 ]36
5 แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2564-2566 [ 9 ก.พ. 2566 ]37
6 มาตรการในการสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่บุคลากร (พ.ศ.2566) [ 1 ก.พ. 2566 ]34
7 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2565 [ 5 ม.ค. 2566 ]34
8 รายงานการประชุมพนักงานประจำเดือน ตุลาคม 2565 [ 31 ต.ค. 2565 ]36
9 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2565 [ 26 เม.ย. 2565 ]179
10 นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท [ 1 ต.ค. 2563 ]263