องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.nongyakhao.go.th

 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการในระบบแท่ง

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการในระบบแท่ง
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ก.พ. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองหญ้าขาว