องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.nongyakhao.go.th

 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


มาตรการในการสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่บุคลากร (พ.ศ.2566)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

มาตรการในการสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่บุคลากร (พ.ศ.2566)
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ก.พ. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองหญ้าขาว