องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.nongyakhao.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 27 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2566 [ 30 ม.ค. 2566 ]1
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566 [ 30 พ.ย. 2565 ]7
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565 [ 30 มิ.ย. 2565 ]80
4 ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564 [ 6 ม.ค. 2565 ]168
5 ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 [ 29 พ.ย. 2564 ]189
6 ประชาสัมพันธ์ เรื่องยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 พ.ศ.2564 [ 29 พ.ย. 2564 ]170
7 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 [ 29 พ.ย. 2564 ]186
8 ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู [ 1 ต.ค. 2563 ]156
9 ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว เรื่อง ติดประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว [ 25 พ.ค. 2563 ]145
10 ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (ภ.ด.ส.2) [ 25 พ.ค. 2563 ]152
11 ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว เรื่อง ติดประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อาคารชุด/ห้องชุด อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ องค [ 25 พ.ค. 2563 ]167
12 รับสมัครบุคคลเพื่อ [ 26 พ.ย. 2562 ]203
13 ประกาศการสำรวจภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง ภาษีป้าย [ 12 พ.ย. 2562 ]140
14 ประกาศการสำรวจภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง ภาษีป้าย [ 12 พ.ย. 2562 ]150
15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ [ 16 มิ.ย. 2562 ]187
16 ลานกีฬาอเนกประสงค์ [ 7 ก.พ. 2562 ]165
17 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 [ 30 พ.ย. 2561 ]311
18 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รั [ 10 ม.ค. 2561 ]160
19 ประชาสัมพันธ์ชำระภาษี ประจำปี 2560 [ 20 ธ.ค. 2559 ]164
20 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษี ประจำปี 2559 [ 10 พ.ย. 2558 ]395
 
หน้า 1|2