องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.nongyakhao.go.th

 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองหญ้าขาว