องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.nongyakhao.go.th
 
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ประจำปี พ.ศ.2566 [ 3 ม.ค. 2566 ]14
2 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2566 [ 3 ม.ค. 2566 ]14
3 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2566 [ 3 ม.ค. 2566 ]15
4 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2565 [ 26 เม.ย. 2565 ]99
5 นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ประจำปี พ.ศ.2565 [ 26 เม.ย. 2565 ]97
6 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]9
7 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]9
8 นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ประจำปีง 64 [ 1 ต.ค. 2563 ]232
9 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ล [ 1 ต.ค. 2563 ]237
10 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล [ 2 ต.ค. 2562 ]230
11 แผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว [ 4 ต.ค. 2561 ]233