องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.nongyakhao.go.th

 
 
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2567-2569 [ 3 ม.ค. 2567 ]1
2 นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ประจำปี พ.ศ.2566 [ 3 ม.ค. 2566 ]36
3 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2566 [ 3 ม.ค. 2566 ]38
4 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2566 [ 3 ม.ค. 2566 ]38
5 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2565 [ 26 เม.ย. 2565 ]122
6 นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ประจำปี พ.ศ.2565 [ 26 เม.ย. 2565 ]121
7 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]31
8 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]34
9 นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ประจำปีง 64 [ 1 ต.ค. 2563 ]255
10 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ล [ 1 ต.ค. 2563 ]259
11 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล [ 2 ต.ค. 2562 ]257
12 แผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว [ 4 ต.ค. 2561 ]256