องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.nongyakhao.go.th

 
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ล

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ล
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองหญ้าขาว