องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.nongyakhao.go.th

 
 
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองหญ้าขาว