องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.nongyakhao.go.th

 
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 ต.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองหญ้าขาว