องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.nongyakhao.go.th

 
 
ราคากลางการจัดซื้อ-จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว
ข้อมูลทั้งหมด 130 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑๐ [ 6 ม.ค. 2564 ]273
2 ประกาศราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๕ [ 6 ม.ค. 2564 ]207
3 ประกาศราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑๔ [ 6 ม.ค. 2564 ]209
4 ประกาศราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๔ [ 6 ม.ค. 2564 ]218
5 ประกาศราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๓ [ 6 ม.ค. 2564 ]212
6 ประกาศราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑๑ [ 5 ม.ค. 2564 ]213
7 ประกาศราคากลางจ้างเหมาต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ อบต. [ 25 ก.ย. 2563 ]228
8 ประกาศราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างรั้ว อบต. [ 23 ก.ย. 2563 ]235
9 ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้ [ 15 ก.ย. 2563 ]224
10 ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ ๖ [ 15 ก.ย. 2563 ]300
11 ประกาศราคากลางจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 [ 15 ก.ย. 2563 ]222
12 ประกาศราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๑๕ [ 3 ก.ย. 2563 ]221
13 ประกาศราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑๒ [ 3 ก.ย. 2563 ]220
14 ประกาศราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๗ [ 3 ก.ย. 2563 ]222
15 ประกาศราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๓ [ 3 ก.ย. 2563 ]216
16 ประกาศราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๒ [ 3 ก.ย. 2563 ]228
17 ประกาศราคากลางรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ [ 24 ส.ค. 2563 ]216
18 ประกาศราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑๓ [ 3 ก.ค. 2563 ]246
19 ประกาศราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๙ [ 3 ก.ค. 2563 ]242
20 ประกาศราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑๔ [ 3 ก.ค. 2563 ]228
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7