องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.nongyakhao.go.th
 
 
ราคากลางการจัดซื้อ-จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว


ประกาศราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๓

    รายละเอียดข่าว

          โดยดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ก่อสร้างทั้งหมด ๓๖๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมกลบไหล่ทางให้เรียบร้อย ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ชั่วคราว) ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด)

    เอกสารประกอบ

ประกาศราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๓
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ม.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองหญ้าขาว