องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.nongyakhao.go.th

 
 
ราคากลางการจัดซื้อ-จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว


ประกาศราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๕

    รายละเอียดข่าว

        โดยดำเนินการก่อสร้างถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 125.00  เมตร พร้อมตีเส้นจราจรให้เรียบร้อย ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย  ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ชั่วคราว ๑ ป้าย) (รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด)

    เอกสารประกอบ

ประกาศราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๕
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ม.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองหญ้าขาว