องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.nongyakhao.go.th
 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตําบล พ.ศ.2565 [ 26 เม.ย. 2565 ]92
2 แผนการบริหารและพัฒนาอัตรากำลัง พ.ศ.2565 [ 26 เม.ย. 2565 ]87
3 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล [ 26 เม.ย. 2565 ]90
4 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 26 เม.ย. 2565 ]93
5 การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัด พ.ศ.2565 [ 26 เม.ย. 2565 ]94
6 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง พ.ศ.2565 [ 26 เม.ย. 2565 ]90
7 กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนัก [ 1 ต.ค. 2563 ]221
8 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล [ 1 ต.ค. 2563 ]222
9 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง [ 1 ต.ค. 2563 ]217
10 การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัด [ 1 ต.ค. 2563 ]227
11 รายละเอียดแผนงาน [ 21 ต.ค. 2562 ]222
12 การสร้างขวัญกำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงาน [ 21 ต.ค. 2562 ]224