องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.nongyakhao.go.th

 
 
ผลปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สถิติการให้บริการแยกตามภารกิจ พ.ศ. 2566 [ 1 ก.พ. 2567 ]10
2 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานประจำปี 2566 [ 3 ม.ค. 2567 ]10
3 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566 [ 3 ม.ค. 2567 ]4
4 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 [ 3 ม.ค. 2566 ]42
5 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้iใช้บริการ พ.ศ.2565 [ 7 ต.ค. 2565 ]47
6 รายงานผลกิจกรรมการส่งเสริมกีฬา ประจำปี 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]30
7 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส [ 28 เม.ย. 2565 ]137
8 รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง พ.ศ.2565 [ 28 เม.ย. 2565 ]132
9 ข้อมูลสถิติการขออนุญาตก่อสร้างประจำปี 2565 [ 28 เม.ย. 2565 ]157
10 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้iใช้บริการ พ.ศ.2564 [ 22 เม.ย. 2565 ]137
11 รายงานผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 63 [ 1 ต.ค. 2563 ]297
12 ข้อมูลสถิติการขออนญาตก่อสร้างอาคาร ปี 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]298