องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.nongyakhao.go.th

 
 
การเผยแพร่องค์ความรู้
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์การจัดทำถังขยะเปียก [ 10 พ.ค. 2565 ]28
2 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 21 เม.ย. 2565 ]152
3 การคัดแยกขยะ [ 4 มี.ค. 2565 ]160
4 เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น [ 3 ธ.ค. 2564 ]170
5 การพิมพ์นังสือราชการ [ 3 ก.ย. 2564 ]155
6 ธรรมมาภิบาลในการทำงาน [ 4 มิ.ย. 2564 ]152
7 ระเบียบการลา [ 5 มี.ค. 2564 ]172
8 ระบบแท่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น [ 20 ธ.ค. 2563 ]158
9 ระเบียบเบิกค่าเช่าบาน [ 8 ต.ค. 2563 ]142