องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.nongyakhao.go.th
 
 
การเผยแพร่องค์ความรู้
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 21 เม.ย. 2565 ]93
2 การคัดแยกขยะ [ 4 มี.ค. 2565 ]110
3 เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น [ 3 ธ.ค. 2564 ]128
4 การพิมพ์นังสือราชการ [ 3 ก.ย. 2564 ]115
5 ธรรมมาภิบาลในการทำงาน [ 4 มิ.ย. 2564 ]111
6 ระเบียบการลา [ 5 มี.ค. 2564 ]127
7 ระบบแท่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น [ 20 ธ.ค. 2563 ]112
8 ระเบียบเบิกค่าเช่าบาน [ 8 ต.ค. 2563 ]99