องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.nongyakhao.go.th
 
 
การเผยแพร่องค์ความรู้


ธรรมมาภิบาลในการทำงาน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ธรรมมาภิบาลในการทำงาน
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 มิ.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองหญ้าขาว