องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.nongyakhao.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566 [ 3 ม.ค. 2567 ]2
2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2567 [ 3 ม.ค. 2567 ]3
3 รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส (รอบเดือนต.ค.2565-มี.ค.2566) [ 7 เม.ย. 2566 ]34
4 รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]34
5 รายงานการติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน [ 3 เม.ย. 2566 ]39
6 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน [ 1 มี.ค. 2566 ]35
7 แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]35
8 แนวปฏิบัติ Dos Donts [ 16 ม.ค. 2566 ]34
9 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม [ 16 ม.ค. 2566 ]34
10 รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 [ 3 ม.ค. 2566 ]37
11 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 [ 3 ม.ค. 2566 ]46
12 รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 [ 21 เม.ย. 2565 ]139
13 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 [ 21 เม.ย. 2565 ]139
14 ประกาศใช้แผนป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 [ 21 เม.ย. 2565 ]137
15 รายงานการติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน [ 20 เม.ย. 2565 ]142
16 บัญชีสรุปรายงานการติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน [ 20 เม.ย. 2565 ]139
17 รายงานผลการดำเนินการประจำปี 63 [ 1 ต.ค. 2563 ]262
18 รายงานการติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน [ 1 ต.ค. 2563 ]272
19 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]287
20 รายงานผลการประเมิน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]267
 
หน้า 1|2