องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.nongyakhao.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส (รอบเดือนต.ค.2565-มี.ค.2566) [ 7 เม.ย. 2566 ]13
2 รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]12
3 รายงานการติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน [ 3 เม.ย. 2566 ]18
4 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน [ 1 มี.ค. 2566 ]14
5 แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]12
6 แนวปฏิบัติ Dos Donts [ 16 ม.ค. 2566 ]12
7 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม [ 16 ม.ค. 2566 ]12
8 รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 [ 3 ม.ค. 2566 ]15
9 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 [ 3 ม.ค. 2566 ]18
10 รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 [ 21 เม.ย. 2565 ]115
11 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 [ 21 เม.ย. 2565 ]113
12 ประกาศใช้แผนป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 [ 21 เม.ย. 2565 ]118
13 รายงานการติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน [ 20 เม.ย. 2565 ]119
14 บัญชีสรุปรายงานการติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน [ 20 เม.ย. 2565 ]117
15 รายงานผลการดำเนินการประจำปี 63 [ 1 ต.ค. 2563 ]237
16 รายงานการติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน [ 1 ต.ค. 2563 ]244
17 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]265
18 รายงานผลการประเมิน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]243
19 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 2 มิ.ย. 2563 ]241
20 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี [ 16 มิ.ย. 2562 ]244
 
หน้า 1|2