องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.nongyakhao.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส (รอบเดือนต.ค.2565-มี.ค.2566)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส (รอบเดือนต.ค.2565-มี.ค.2566)
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองหญ้าขาว