องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.nongyakhao.go.th
 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]229
2 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรม 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]225
3 นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท [ 2 ต.ค. 2562 ]230
4 นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. [ 2 ต.ค. 2562 ]214
5 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ล [ 2 ต.ค. 2562 ]225
6 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 2 ต.ค. 2562 ]226
7 มาตรฐานการปฏิบัติงาน [ 4 ต.ค. 2560 ]230