องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.nongyakhao.go.th

 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


มาตรฐานการปฏิบัติงาน

    รายละเอียดข่าว

กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ 

    เอกสารประกอบ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ต.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองหญ้าขาว