องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.nongyakhao.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนส

    รายละเอียดข่าว

โดยดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  พร้อมกลบไหล่ทางให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายโครงการ  ๑   ป้าย  ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ  อบต.กำหนด)

    เอกสารประกอบ

สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนส
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ก.ย. 2558
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองหญ้าขาว