องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.nongyakhao.go.th

 
 
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


รายการจัดซื้อจัดจ้างหมวดงบลงทุน ประจำปี 2567

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายการจัดซื้อจัดจ้างหมวดงบลงทุน ประจำปี 2567
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 มี.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองหญ้าขาว