องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.nongyakhao.go.th

 
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


รายงานผลการนําการประเมินจริยธรรมไปใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล

    รายละเอียดข่าว



    เอกสารประกอบ

รายงานผลการนําการประเมินจริยธรรมไปใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 มี.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองหญ้าขาว