องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.nongyakhao.go.th

 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักปลัด

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักปลัด
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองหญ้าขาว