องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.nongyakhao.go.th

 
 
ประขาสัมพันธ์การรับชำระภาษี


สถิติการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2566 (ต.ค.65-มี.ค.66)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

สถิติการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2566 (ต.ค.65-มี.ค.66)
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองหญ้าขาว