องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.nongyakhao.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


สอบราคาโครงการรถรับ-ส่งเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์ก

    รายละเอียดข่าว

โดยดำเนินการจ้างเหมารถรับ-ส่ง จำนวน ๓ สาย
                           สายที่ ๑ รับ-ส่ง เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯบ้านลำบ้านใหม่ หมู่ที่ ๕, ระยะทาง ๕ กิโลเมตร มีเด็กจำนวน ๓๐ คน  จำนวน  ๑  คัน
                            สายที่ ๒  รับ-ส่ง เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ บ้านโศกรวก  หมู่ที่ ๗ ,ระยะทางประมาณ ๑๐ กิโลเมตร ผ่าน บ้านคลองดินดำหมู่ที่ ๑๓,บ้านโนนสระสามัคคี หมู่ที่ ๑๕,บ้านโนนกราด หมู่ที่ ๒ มีจำนวนเด็ก  คน จำนวน  ๓๑  คัน
                           สายที่ ๓  รับ-ส่ง เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ บ้านมอดินแดง หมู่ที่ ๖ ,ระยะทางประมาณ ๑๒ กิโลเมตร ผ่าน บ้านหนองห่าน หมู่ที่ ๑๐,บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๒ มีจำนวนเด็ก ๓๒ คน     จำนวน  ๑  คัน  (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)

    เอกสารประกอบ

สอบราคาโครงการรถรับ-ส่งเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์ก
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 ต.ค. 2557
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองหญ้าขาว