องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.nongyakhao.go.th

 
 
ประขาสัมพันธ์การรับชำระภาษี


ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง บัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง

    รายละเอียดข่าว

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2566 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2569



    เอกสารประกอบ

ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง บัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ธ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองหญ้าขาว