องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.nongyakhao.go.th

 
 
การมอบหมายงานหน้าที่ราชการ


การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายใน กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายใน กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองหญ้าขาว