องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.nongyakhao.go.th

 
 
การมอบหมายงานหน้าที่ราชการ


การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 ก.พ. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองหญ้าขาว