องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.nongyakhao.go.th

 
 
การมอบหมายงานหน้าที่ราชการ


การแบ่งงานและการมอบหมายงาหน้าที่ในสำนักปลัด

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การแบ่งงานและการมอบหมายงาหน้าที่ในสำนักปลัด
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองหญ้าขาว