องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.nongyakhao.go.th

 
 
การมอบหมายงานหน้าที่ราชการ


แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลผู้รับผิดชอบและรักษาการหัวหน้าส่วน/กอง/สำนัก

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลผู้รับผิดชอบและรักษาการหัวหน้าส่วน/กอง/สำนัก
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองหญ้าขาว