องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.nongyakhao.go.th

 
 
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


ประกาศไม่มีโครงการที่วงเงินเกิน 500,000 บาท

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศไม่มีโครงการที่วงเงินเกิน 500,000 บาท
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองหญ้าขาว