องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.nongyakhao.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน


รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 รอบ 6 เดิอน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 รอบ 6 เดิอน
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองหญ้าขาว