องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.nongyakhao.go.th

 
 
สินค้า OTOP


ข้าวไรซ์เบอร์รี่ เกษตรอินทรี

    รายละเอียดข่าว

กลุ่มเกษตรบ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 3
ผลิต ข้าวไรซ์เบอร์รี่ เกษตรอินทรีปลอดสารพิษ
ติดต่อ คุณพนิตนันท์ พูนศรีฮั่นน่า
โทรศัพท์ 093-5122094

    เอกสารประกอบ

ข้าวไรซ์เบอร์รี่ เกษตรอินทรี
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 ม.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองหญ้าขาว