องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.nongyakhao.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว


สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 ส.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองหญ้าขาว