องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.nongyakhao.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว


สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ปี2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ปี2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 มี.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองหญ้าขาว