องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.nongyakhao.go.th

 
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2566 [ 9 ก.พ. 2567 ]6
2 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม ประจำปี 2566 [ 1 ก.พ. 2567 ]7
3 คู่มือมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ [ 1 ก.พ. 2567 ]10
4 ประกาศเจตนารมณ์ งดรับ งดให้ของขวัญ ของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ [ 1 ก.พ. 2567 ]11
5 Policy of not accepting neither gifts nor profits from performing duties (No Gift Policy) [ 3 ม.ค. 2567 ]16
6 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 3 ม.ค. 2567 ]14
7 ประมวลจริยธรรมข้าราชการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร อบต.หนองหญ้าขาว [ 3 ม.ค. 2567 ]6
8 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 3 ม.ค. 2567 ]20
9 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 3 ม.ค. 2567 ]30
10 ประมวลจริยธรรมข้าราชการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภา อบต.หนองหญ้าขาว [ 3 ม.ค. 2567 ]6
11 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ อบต.หนองหญ้าขาว พ.ศ.2567 [ 3 ม.ค. 2567 ]6
12 แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ.2566 [ 1 ธ.ค. 2566 ]12
13 รายงานการรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ อบต.หนองหญ้าขาว [ 1 ธ.ค. 2566 ]10
14 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม พ.ศ. 2567 [ 1 พ.ย. 2566 ]16
15 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy (รอบเดือนตุลาคม 2565-มีนาคม 2566) [ 7 เม.ย. 2566 ]38
16 ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล [ 1 มี.ค. 2566 ]41
17 กิจกรรมการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy [ 1 ก.พ. 2566 ]39
18 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น อบต.หนองหญ้าขาว [ 11 ม.ค. 2566 ]34
19 ประกาศคุณธรรมจริยธรรมเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของพนักงานส่วนตําบล [ 11 ม.ค. 2566 ]36
20 นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกํานัลจากการปฏิบัติหน้าที่ [ 26 เม.ย. 2565 ]130
 
หน้า 1|2