องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.nongyakhao.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนดินยกระดับ.บ้านซับชุมพล ม.9 (ข้อบัญญัติ 2566) [ 24 เม.ย. 2566 ]16
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านวะยาว ม.4 (ข้อบัญญัติ 2566) [ 27 มี.ค. 2566 ]11
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านโนนสระสามัคคี ม.15 (ข้อบัญญัติ 2566) [ 27 มี.ค. 2566 ]17
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านคลองยางพัฒนา ม.14 (ข้อบัญญัติ 2566) [ 9 ก.พ. 2566 ]12
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านคลองดินดำ ม1.3 (ข้อบัญญัติ 2566) [ 9 ก.พ. 2566 ]12
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านโศกรวก ม.7 (ข้อบัญญัติ 2566) [ 24 ม.ค. 2566 ]12
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านหนองหญ้าขาว ม.3 (ข้อบัญญัติ 2566) [ 24 ม.ค. 2566 ]10
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 7 [ 21 เม.ย. 2565 ]123
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 10 [ 21 เม.ย. 2565 ]124
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนบ้านคลองดินดำ หมู่ที่ 13 [ 21 เม.ย. 2565 ]133
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ [ 8 ม.ค. 2564 ]183
12 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ [ 24 ก.ค. 2563 ]204
13 สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนส [ 10 ก.ย. 2558 ]525
14 สอบราคาโครงการจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับเด็กศูนย์พัฒ [ 13 ต.ค. 2557 ]244
15 สอบราคาโครงการรถรับ-ส่งเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์ก [ 13 ต.ค. 2557 ]247
16 สอบราคาซื้อสื่อการเรีายนการสิน วัสดุกาศักษา และสื่ [ 7 พ.ค. 2556 ]234
17 สอบราคาจ้างเหมาก่อสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคลองยา [ 3 ธ.ค. 2555 ]237
18 สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันเด็กศูนย์พัฒนาเด็ก [ 16 ต.ค. 2555 ]233
19 สอบราคาจ้างเหมารถรับ ส่ง เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 16 ต.ค. 2555 ]239
20 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านค [ 3 ก.ย. 2555 ]249
 
หน้า 1|2