องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.nongyakhao.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนดินยกระดับ.บ้านซับชุมพล ม.9 (ข้อบัญญัติ 2566) [ 24 เม.ย. 2566 ]39
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านวะยาว ม.4 (ข้อบัญญัติ 2566) [ 27 มี.ค. 2566 ]36
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านโนนสระสามัคคี ม.15 (ข้อบัญญัติ 2566) [ 27 มี.ค. 2566 ]46
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านคลองยางพัฒนา ม.14 (ข้อบัญญัติ 2566) [ 9 ก.พ. 2566 ]37
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านคลองดินดำ ม1.3 (ข้อบัญญัติ 2566) [ 9 ก.พ. 2566 ]36
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านโศกรวก ม.7 (ข้อบัญญัติ 2566) [ 24 ม.ค. 2566 ]38
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านหนองหญ้าขาว ม.3 (ข้อบัญญัติ 2566) [ 24 ม.ค. 2566 ]33
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 7 [ 21 เม.ย. 2565 ]149
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 10 [ 21 เม.ย. 2565 ]149
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนบ้านคลองดินดำ หมู่ที่ 13 [ 21 เม.ย. 2565 ]160
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ [ 8 ม.ค. 2564 ]210
12 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ [ 24 ก.ค. 2563 ]230