องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.nongyakhao.go.th

 
 
 


โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของผู้ป่วยด้อยโอกาส (2562)


เจ้าหน้าที่ อบต.หนองหญ้าขาว ดำเนินการปรับสภาพบ้านของนางแต้ม กำบังกาย ราษฎรบ้านคลองยางพัฒนา หมู่ 14 ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูสมรรถภาพ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการพื้นฟูสมรรถภาพ ซึ่ง อบต.หนองหญ้าขาว ดำเนินการร่วมกับ อบจ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 27 ส.ค.- 1 ต.ค.62
2024-05-27
2024-04-08
2024-03-22
2024-03-01
2024-02-02
2024-01-13
2023-12-27
2023-12-01
2023-09-18
2023-09-12