องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.nongyakhao.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมและรณรงค์การใช้จักรยาน (2563)


อบต.หนองหญ้าขาว จัดทำโครงการส่งเสริมและรณรงค์การใช้จักรยาน เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและลดมลพิษทางอากาศ โดยมอบจักรยานให้แก่เด็กและเยาวชนสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน
2024-05-27
2024-04-08
2024-03-22
2024-03-01
2024-02-02
2024-01-13
2023-12-27
2023-12-01
2023-09-18
2023-09-12