องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.nongyakhao.go.th

 
 
 


โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ผู้บริหารและพนักงาน ปีงบประมาณ 2563


อบต.หนองหญ้าขาวได้จัดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์ผู้บริหารและพนักงาน ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย สร้างเสริมสุขภาพ และสร้างความสามัคคีระหว่างผู้บริหารและพนักงาน โดยนายอนันต์ สิทธิเสือ นายก อบต.หนองหญ้าขาว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงกา
2024-01-13
2023-12-27
2023-12-01
2023-08-02
2023-04-12
2023-04-03
2023-03-27
2023-01-14
2023-01-10
2022-12-16