องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.nongyakhao.go.th

 
 
 


โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ผู้บริหารและพนักงาน ปีงบประมาณ 2563


อบต.หนองหญ้าขาวได้จัดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์ผู้บริหารและพนักงาน ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย สร้างเสริมสุขภาพ และสร้างความสามัคคีระหว่างผู้บริหารและพนักงาน โดยนายอนันต์ สิทธิเสือ นายก อบต.หนองหญ้าขาว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงกา
2024-05-27
2024-04-08
2024-03-22
2024-03-01
2024-02-02
2024-01-13
2023-12-27
2023-12-01
2023-09-18
2023-09-12