องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.nongyakhao.go.th

 
 
 


โครงการการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตายและป้องกัน โรคซึมเศร้าในตำบลหนองหญ้าขาว ปีงบประมาณ 2566


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาวร่วมกับชมรมสร้างสุขภาพตำบลหนองไผ่ ได้รับการอนุมัติให้จัดทำโครงการการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตายและป้องกันโรคซึมเศร้าในตำบลหนองหญ้าขาว ปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไผ่ ตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา  เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566

2024-05-27
2024-04-08
2024-03-22
2024-03-01
2024-02-02
2024-01-13
2023-12-27
2023-12-01
2023-09-18
2023-09-12