องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.nongyakhao.go.th

 
 
 


โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารและยา ส่งเสริมการใช้สมุนไพร ปีงบประมาณ 2566


วันที่  18  กันยายน 2566 ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว ร่วมกับ ชมรมสร้างสุขภาพตำบลหนองหญ้าขาว  ได้รับการอนุมัติให้จัดทำโครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารและยา ส่งเสริมการใช้สมุนไพร ปีงบประมาณ 2566 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีการรับรองจากองค์กรอาหารและยา รู้จักดูวันผลิตและวันหมดอายุของผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมการปลูกและการใช้สมุนไพรในครัวเรือนเมื่อเจ็บป่วยเบื้องต้นได้ถูกต้อง  ทดแทนการใช้ยาแผนปัจจุบัน 2566 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไผ่ ตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

2024-05-27
2024-04-08
2024-03-22
2024-03-01
2024-02-02
2024-01-13
2023-12-27
2023-12-01
2023-09-18
2023-09-12