องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.nongyakhao.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (พ.ศ.2567)


อบต.หนองหญ้าขาว จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 หลักสูตรการสานตะกร้าด้วยพลาสติก เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุม อบต.หนองหญ้าขาว

2024-04-08
2024-03-22
2024-03-01
2024-02-02
2024-01-13
2023-12-27
2023-12-01
2023-08-02
2023-04-12
2023-04-03