องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.nongyakhao.go.th

 
 
 


โครงการทัศนศึกษาเรียนรู้การใช้พลังงานทดแทนสำหรับนักเรียน


วันที่ 15 ก.พ.2565 อบต.หนองหญ้าขาวจัดกิจกรรมนำนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองหญ้าขาว ทัศนศึกษาการผลิตไฟฟ้าจากกังหันลม ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

2024-01-13
2023-12-27
2023-12-01
2023-08-02
2023-04-12
2023-04-03
2023-03-27
2023-01-14
2023-01-10
2022-12-16