องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.nongyakhao.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมการทำปุ๋ยอินทรีย์


วันที่ 27 มิถุนายน 2565  อบต.หนองหญ้าขาว จัดโครงการฝึกอบรมการทำปุ๋ยอินทรีย์ให้แก่ประชาชนที่สนใจ  ณ บ้านซับชุมพล หมู่ 9 โดยวิทยากรจาก กศน.ตำบลหนองหญ้าขาว ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้

2023-08-02
2023-04-12
2023-04-03
2023-03-27
2023-01-14
2023-01-10
2022-12-16
2022-09-02
2022-08-07
2022-07-01