องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.nongyakhao.go.th

 
 
 


โครงการรณรงค์งดการเผาที่โล่ง (2565)


อบต.หนองหญ้าขาว จัดกิจกรรมรณรงค์ลดการเผาที่โล่ง  โดยการถือป้ายรณรงค์ และให้ความรู้แก่ประชาชนและเยาวชน  ณ  โรงเรียนในเขตตำบลหนองหญ้าขาว ระหว่างวันที่  30-31 มกราคม 2565

2024-01-13
2023-12-27
2023-12-01
2023-08-02
2023-04-12
2023-04-03
2023-03-27
2023-01-14
2023-01-10
2022-12-16