องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.nongyakhao.go.th

 
 
 


โครงการปลูกไผ่และไม้ยืนต้นเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว


นางเอมอร มะโนมั่น นายก อบต.หนองหญ้าขาว นำผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. ผู้นำชุมชน พนักงาน อบต.หนองหญ้าขาว และจิตอาสา ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไผ่ และไม้ยืนต้น ณ ป่าชุมชนบ้านโศกรวก หมู่ 7 เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในตำบลหนองหญ้าขาว ตามโครงการปลูกไผ่และไม้ยืนต้นเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ของ อบต.หนองหญ้าขาว (1 ก.ค. 65)

2023-08-02
2023-04-12
2023-04-03
2023-03-27
2023-01-14
2023-01-10
2022-12-16
2022-09-02
2022-08-07
2022-07-01