องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.nongyakhao.go.th

 
 
 


โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ร่วมใจรณรงค์ชุมชนสะอาด


อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกตำบลหนองหญ้าขาว ออกเดินรณรงค์ส่งเสริมการเก็บขยะ ทำความสะอาดภายในบ้าน ที่อยู่อาศัย และชุมชน ณ บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ 3

2023-08-02
2023-04-12
2023-04-03
2023-03-27
2023-01-14
2023-01-10
2022-12-16
2022-09-02
2022-08-07
2022-07-01