องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.nongyakhao.go.th

 
 
 


โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ร่วมใจรณรงค์ชุมชนสะอาด


อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกตำบลหนองหญ้าขาว ออกเดินรณรงค์ส่งเสริมการเก็บขยะ ทำความสะอาดภายในบ้าน ที่อยู่อาศัย และชุมชน ณ บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ 3

2024-04-08
2024-03-22
2024-03-01
2024-02-02
2024-01-13
2023-12-27
2023-12-01
2023-08-02
2023-04-12
2023-04-03