องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.nongyakhao.go.th

 
 
 


โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ลดขยะ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม (20 ต.ค.64)


เมื่อวันที่ 20 ต.ค.64  อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกตำบลหนองหญ้าขาว ร่วมกันเก็บขยะ ทำความสะอาดถนนสาธารณะ ตัดแต่งกิ่งไม้ และล้างห้องน้ำสาธารณะ ณ  บ้านทรัพย์มบูรณ์  หมู่ 12

2024-01-13
2023-12-27
2023-12-01
2023-08-02
2023-04-12
2023-04-03
2023-03-27
2023-01-14
2023-01-10
2022-12-16